กิจกรรมสัมมนาเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในสวนน้ำสวนสนุก
วันที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

TAPA ร่วมกับสมาคมสวนสนุกโลก (International Association of Amusement Parks and Attractions - IAAPA) ซึ่งเป็นเครือข่ายผู้ประกอบการสวนน้ำ สวนสนุก และแหล่งท่องเที่ยวนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล จัดกิจกรรมสัมมนาร่วมกันเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในสวนน้ำสวนสนุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เป็นมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการให้บริการสวนน้ำสวนสนุกด้วยความปลอดภัย และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในภาคท่องเที่ยวและนันทนาการของประเทศไทยและต่างประเทศจำนวนกว่า 150 คน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังประสบการณ์และข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง อาทิ คุณชาญณรงค์ ไวยพจน์ ประธานอนุกรรมการวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, Ms. Franceen Gonzales (Executive Vice President, Whitewater West), Mr. Frankie Hau (Director of Risk & Environmental Management, Ocean Park) และ Mr. George Tso (Executive Director of Engineering, Ocean Park)

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐและเอกชนในแวดวงสวนน้ำสวนสนุกและแหล่งท่องเที่ยว อาทิ คุณสิทธิศักดิ์ เหลืองอมรเลิศ นายกสมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจ, คุณอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, คุณอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, Mr. Rachmat Sutiono กรรมการสมาคมสวนสนุกโลก, Mr. Mario Mamon อดีตประธานสมาคมสวนสนุกโลก, Ms. June Ko รองประธานกรรมการบริหารสมาคมสวนสนุกโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก, และคุณจิรวรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา รองประธานกรรมการบริหาร บจก. ซิตี้วอล์ค

หมายเหตุ : ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมสวนสนุกโลกได้ที่ www.iaapa.org
  สนใจสมัครสมาชิกสมาคมสวนสนุกโลกได้ที่ http://www.iaapa.org/about-iaapa/membership