แสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 คณะผู้แทนสมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจ

นำโดย นายสิทธิศักดิ์ เหลืองอมรเลิศ นายกสมาคมฯ และผู้บริหารจากสวนนงนุช พัทยา, ซาฟารีเวิลด์, สวนสัตว์พาต้า, ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน, เดอะมอลล์กรุ๊ป, อันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา ซานโตรินี พาร์ ชะอำ และซานโตรินี วอเตอร์ แฟนตาซี, สวนสัตว์ดุสิต, สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพ รวมถึงผู้บริหารจากหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าพบ นายยุทธศักดิ์ สุภสร เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและปรึกษาหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวของอุตสาหกรรมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจ ณ สำนักงานใหญ่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย