การประชุมคณะกรรมการสมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจ ครั้งที่ 1/2557
วันที่ 13 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารคลับเฮ้าส์ สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ

สมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจ (TAPA) ได้รับเกียรติจากคุณมาริโอ้ มาม่อน (Mario Mamon) ประธานสมาคมสวนสนุกโลก (IAAPA) และคุณแอนดรูว์ ลี (Andrew Lee) รองประธานกรรมการบริหารสวนสนุกโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2557 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานในอนาคต อาทิ การจัดโครงการสัมมนาเรื่องความปลอดภัยในสวนสนุกและแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการ พร้อมกันนี้ผู้แทนสมาคมสวนสนุกโลกได้ให้เกียรติเป็นประธานร่วมกับคุณศุกรีย์ สิทธิวนิช รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ประธานคณะกรรมการ บจก. ซิตี้วอล์ค ในพิธีเปิดงานเทศกาล ซูเปอร์บิ๊กฮอลิเดย์ 2014 ของสยามพาร์คซิตี้อีกด้วย