การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจ ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจ จัดประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1/2560 โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมหารือวาระสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อกิจการสวนน้ำ-สวนสนุก ณ ห้องประชุมคลับเฮ้าส์ สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ