สมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจ

สมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจมีชื่อเป็น
ภาษาอังกฤษว่า "The Thai Amusement and Leisure Park Association" (TAPA) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2536 ตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 มีสถานะ...

+ อ่านต่อ